Diễn đàn UI/UX Việt Nam

Diễn đàn UI/UX Việt Nam là cộng đồng của 2,893 thành viên tuyệt vời

Cùng tham gia và chìm đắm trong thế giới của UI/UX.

Tạo tài khoản Đăng nhập
loading...

Bài viết

iOS: Giao diện hiển thị - Action Sheets (Bảng hành động)
Pinned

iOS: Giao diện hiển thị - Action Sheets (Bảng hành động)

Reactions 11 Comments
2 phút đọc
iOS: Thành phần điều khiển - Bảng chọn màu

iOS: Thành phần điều khiển - Bảng chọn màu

Reactions 7 Comments
2 phút đọc
Sharing - UI/UX design webinar

Sharing - UI/UX design webinar

Reactions 6 Comments 5
1 phút đọc
🤖 Các yếu tố về tương tác 1 - Cử chỉ tiêu chuẩn

🤖 Các yếu tố về tương tác 1 - Cử chỉ tiêu chuẩn

Reactions 15 Comments
8 phút đọc
Share - Design level up moodboard

Share - Design level up moodboard

Reactions 15 Comments 4
1 phút đọc
Secondary Diễn đàn UI/UX Việt Nam logo

Diễn đàn UI/UX Việt Nam là cộng đồng của 2,893 thành viên tuyệt vời

Cùng tham gia và chìm đắm trong thế giới của UI/UX.

🤖 Các yếu tố về chuyển động 6 - Tùy chỉnh hiệu ứng

🤖 Các yếu tố về chuyển động 6 - Tùy chỉnh hiệu ứng

Reactions 9 Comments
7 phút đọc
Mời các vị giải đáp giúp mình về mối quan hệ giữa Designer và Coder

Mời các vị giải đáp giúp mình về mối quan hệ giữa Designer và Coder

Reactions 8 Comments 6
1 phút đọc
🤖 Các yếu tố về chuyển động 5 - Thiết kế chuyển động

🤖 Các yếu tố về chuyển động 5 - Thiết kế chuyển động

Reactions 6 Comments
9 phút đọc
#Log6: UXMP 2022 - Sự trở lại đầy bùng nổ

#Log6: UXMP 2022 - Sự trở lại đầy bùng nổ

Reactions 9 Comments 1
4 phút đọc
🤖 Các yếu tố về chuyển động 4 - Điều chỉnh tốc độ

🤖 Các yếu tố về chuyển động 4 - Điều chỉnh tốc độ

Reactions 7 Comments
8 phút đọc
🤖 Các yếu tố về chuyển động 3 - Hệ thống chuyển động (P2)

🤖 Các yếu tố về chuyển động 3 - Hệ thống chuyển động (P2)

Reactions 6 Comments
9 phút đọc
🤖 Các yếu tố về chuyển động 2 - Hệ thống chuyển động (P1)

🤖 Các yếu tố về chuyển động 2 - Hệ thống chuyển động (P1)

Reactions 6 Comments
8 phút đọc
iOS: Thành phần điều khiển - Buttons (P3)

iOS: Thành phần điều khiển - Buttons (P3)

Reactions 8 Comments
4 phút đọc
iOS: Thành phần điều khiển - Buttons (P2)

iOS: Thành phần điều khiển - Buttons (P2)

Reactions 13 Comments
11 phút đọc
🤖 Các yếu tố về chuyển động 1 - Giới thiệu về chuyển động

🤖 Các yếu tố về chuyển động 1 - Giới thiệu về chuyển động

Reactions 15 Comments
5 phút đọc
Danh sách các Framework để tạo ra các ý tưởng khi làm Product

Danh sách các Framework để tạo ra các ý tưởng khi làm Product

Reactions 5 Comments 2
2 phút đọc
🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 5 - Áp dụng vào UI (P1)

🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 5 - Áp dụng vào UI (P1)

Reactions 28 Comments
9 phút đọc
🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 5 - Áp dụng hình học trong thiết kế vào UI (P2)

🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 5 - Áp dụng hình học trong thiết kế vào UI (P2)

Reactions 11 Comments
11 phút đọc
Mọi người giải đáp giúp mình về showcase

Mọi người giải đáp giúp mình về showcase

Reactions 8 Comments 5
1 phút đọc
#Log5: Sẽ thế nào nếu UI Forum có sự góp mặt của nhiều chuyên gia?

#Log5: Sẽ thế nào nếu UI Forum có sự góp mặt của nhiều chuyên gia?

Reactions 17 Comments 5
2 phút đọc
🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 4 - Chuyển động của hình học trong thiết kế

🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 4 - Chuyển động của hình học trong thiết kế

Reactions 11 Comments
7 phút đọc
iOS: Thành phần điều khiển - Buttons (P1)

iOS: Thành phần điều khiển - Buttons (P1)

Reactions 20 Comments
8 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Web Views

iOS: Giao diện hiển thị - Web Views

Reactions 18 Comments
2 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Text Views

iOS: Giao diện hiển thị - Text Views

Reactions 20 Comments
3 phút đọc
🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 3 - Biểu đạt trạng thái

🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 3 - Biểu đạt trạng thái

Reactions 15 Comments
8 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Tables

iOS: Giao diện hiển thị - Tables

Reactions 26 Comments
8 phút đọc
🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 2 - Phân cấp hình học trong thiết kế

🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 2 - Phân cấp hình học trong thiết kế

Reactions 28 Comments
4 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Split Views

iOS: Giao diện hiển thị - Split Views

Reactions 17 Comments
3 phút đọc
🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 1 - Giới thiệu về hình học trong thiết kế

🤖 Các yếu tố về hình học trong thiết kế 1 - Giới thiệu về hình học trong thiết kế

Reactions 18 Comments
8 phút đọc
🤖 Các yếu tố về icon 3 - Icon động

🤖 Các yếu tố về icon 3 - Icon động

Reactions 15 Comments
3 phút đọc
Thả vào đây các trang web hỗ trợ cho Ui Designer đi mọi người

Thả vào đây các trang web hỗ trợ cho Ui Designer đi mọi người

Reactions 7 Comments 9
1 phút đọc
🤖 Các yếu tố về âm thanh 5 - Tài nguyên âm thanh

🤖 Các yếu tố về âm thanh 5 - Tài nguyên âm thanh

Reactions 26 Comments
1 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Sheet

iOS: Giao diện hiển thị - Sheet

Reactions 13 Comments
6 phút đọc
🤖 Các yếu tố về âm thanh 4 - Tùy chỉnh âm thanh

🤖 Các yếu tố về âm thanh 4 - Tùy chỉnh âm thanh

Reactions 16 Comments
9 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Scroll Views

iOS: Giao diện hiển thị - Scroll Views

Reactions 27 Comments
3 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Image Views

iOS: Giao diện hiển thị - Image Views

Reactions 126 Comments 1
2 phút đọc
🤖 Các yếu tố về âm thanh 3 - Đặc tính âm thanh

🤖 Các yếu tố về âm thanh 3 - Đặc tính âm thanh

Reactions 16 Comments
9 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - PopOvers

iOS: Giao diện hiển thị - PopOvers

Reactions 23 Comments
6 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Pages (Trang)

iOS: Giao diện hiển thị - Pages (Trang)

Reactions 19 Comments
2 phút đọc
🤖 Các yếu tố về âm thanh 2 - Áp dụng âm thanh trong UI

🤖 Các yếu tố về âm thanh 2 - Áp dụng âm thanh trong UI

Reactions 27 Comments
9 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Collections (Bộ sưu tập)

iOS: Giao diện hiển thị - Collections (Bộ sưu tập)

Reactions 31 Comments
3 phút đọc
Xin ý kiến

Xin ý kiến

Reactions 1 Comments 5
1 phút đọc
Capi Agency – Hành trình trở thành người dẫn đầu

Capi Agency – Hành trình trở thành người dẫn đầu

Reactions 7 Comments
6 phút đọc
🤖 Các yếu tố về âm thanh 1 - Giới thiệu về âm thanh trong UI

🤖 Các yếu tố về âm thanh 1 - Giới thiệu về âm thanh trong UI

Reactions 18 Comments
4 phút đọc
🤖 Các yếu tố về Icon 2 - Icon hệ thống

🤖 Các yếu tố về Icon 2 - Icon hệ thống

Reactions 13 Comments
15 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Alerts (Màn hình cảnh báo)

iOS: Giao diện hiển thị - Alerts (Màn hình cảnh báo)

Reactions 19 Comments
7 phút đọc
Log #4: Không chỉ là một bó hoa

Log #4: Không chỉ là một bó hoa

Reactions 6 Comments
2 phút đọc
iOS: Giao diện hiển thị - Activity views (Màn hình tương tác)

iOS: Giao diện hiển thị - Activity views (Màn hình tương tác)

Reactions 21 Comments
3 phút đọc
🤖Các yếu tố về icon 1 - Icon sản phẩm

🤖Các yếu tố về icon 1 - Icon sản phẩm

Reactions 28 Comments 4
10 phút đọc
iOS: Thành phần thanh - Thanh tab (Tab Bars)

iOS: Thành phần thanh - Thanh tab (Tab Bars)

Reactions 71 Comments
7 phút đọc
loading...